in 2016 hebben we afgesproken de opwarming van de aarde tot twee graden celsius te beperken

home

in production

vier landen hebben Parijs nog in het vizier. vier van de honderdvijfennegentig…

nog maar kort geleden, in 2016, is het veelgeprezen klimaatakkoord van Parijs aangenomen – waarin twee graden opwarming werd vastgelegd als een doel dat we móésten halen en alle landen in de wereld werden opgeroepen om zich daarvoor in te zetten – en dat heeft nog ontmoedigend weinig opgeleverd.

in 2017 is de CO₂ -uitstoot volgens het Internationaal Energieagentschap met 1,4 procent toegenomen, na enkele jaren van ambiguïteit waarvan optimisten hoopten dat die een afvlakking of een piek markeerden.26 Nu zijn we dus weer aan het klimmen.

zelfs vóór die nieuwe stijging lag geen enkel belangrijk industrieland op koers om de in Parijs gedane toezeggingen waar te maken. Natuurlijk zouden die ons niet verder brengen dan een beperking tot 3,2 graden; om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden, moeten alle landen die het verdrag ondertekend hebben, veel verdergaande toezeggingen doen.

op dit moment hebben 195 landen het akkoord ondertekend, waarvan alleen de volgende hun klimaatdoelen van Parijs nog ‘in het vizier’ hebben: Marokko, Gambia, Bhutan, Costa Rica, Ethiopië, India en de Filipijnen…

home

in production